Kiedy jest odpowiedni moment na testowanie aplikacji do zarządzania placem budowy?

To pytanie często pojawia się w rozmowach z naszymi kontrahentami. Aby odpowiedzieć precyzyjnie, warto przeanalizować wszystkie czynniki, które mają wpływ na decyzję. Warto najpierw określić, z jakiego powodu rozważamy wdrożenie aplikacji i jednocześnie jej przetestowanie. Czy aplikacja jest potrzebna, aby rozwiązać pilny problem na konkretnej budowie, czy może jest to wstępne rozpoznanie możliwości dostępnych obecnie na rynku aplikacji?

Analiza potrzeb

Pierwszym krokiem jest analiza potrzeb firmy i celów, jakie chcemy osiągnąć dzięki aplikacji. Jeśli mamy do czynienia z konkretnym problemem na placu budowy, takim jak opóźnienia w harmonogramie, brak koordynacji między zespołami czy problemy z zarządzaniem podwykonawcami, szybkie wdrożenie odpowiedniego narzędzia może być kluczowe, aby szybko zobaczyć efekty.

Z kolei, jeśli prowadzimy wstępne rozpoznanie rynku, możemy poświęcić więcej czasu na testowanie różnych opcji i porównywanie ich funkcjonalności.

Analiza zakresu

Warto również wziąć pod uwagę zakres testów, czyli czy testujemy aplikację na jeden wybrany plac budowy, na kilka placów budowy, czy może w ramach zespołu? To będzie miało znaczny wpływ na samą organizację testów, ocenę aplikacji przez zespół oraz wnioski końcowe. Wybranie jednej inwestycji do testów wydaje się najprostszym wyborem. Jest to też powiązane ze sposobem podejmowania decyzji w firmie.

Analiza etapu budowy

Etap budowy wpływa na podejście do testów aplikacji. Jeśli mówimy o nowej inwestycji, gdzie prace się dopiero rozpoczynają i nie ma jeszcze realnych usterek lub incydentów do zgłoszenia, testy mogą zostać przeprowadzone w komfortowych warunkach bez presji czasowej. W takim przypadku wprowadzenie zmiany jest harmonijne i płynne. Jednak nie będą widoczne od razu efekty tej zmiany, co może mieć wpływ na ocenę aplikacji.

W sytuacji gdy trwają intensywne prace, na budowie pracuje wiele zespołów, wymaga to od zespołu testującego więcej uwagi i wygospodarowania czasu na testy. Praca pod presją czasu z wieloma problemami do rozwiązania może odkryć szybciej atuty aplikacji. Ten typ testu jest prowadzony w realnych warunkach, więc użytkownicy mogą dokładnie sprawdzić aplikację i ocenić, jak radzi sobie w takich warunkach.

Koniec prac może być dobrym momentem na testowanie aplikacji. Ostatni etap inwestycji często wiąże się z dużą ilością drobnych usterek lub usterek o niskim priorytecie wykonawczym, wykrytych na wcześniejszych etapach budowy. Sprawne zarządzanie usterkami na tym etapie często przekłada się na ostateczny wynik finansowy projektu budowlanego.

Zespół

Ostatnim elementem, ale równie ważnym, jest zespół. Jeśli członkowie zespołu mają doświadczenie w pracy z aplikacjami do zarządzania placem budowy z innych inwestycji albo firm, poziom zaangażowania w testy aplikacji będzie wysoki. Jeśli zespół nie ma wyżej wspomnianego doświadczenia, ale jest otwarty na wprowadzanie usprawnień pracy, jego zaangażowanie będzie również wysokie, a testy zostaną przeprowadzone sprawnie.

Zarządzanie niezgodnościami w okresie rękojmi

Kiedy jest najlepszy moment na testowanie?

Po przeanalizowaniu najważniejszych czynników, które mają wpływ na przebieg testów, wybrałem 3 najczęstsze scenariusze, z którymi spotykamy się na co dzień w rozmowach z kontrahentami.

Scenariusz 1

Zespół na budowie zidentyfikował problem, na który tradycyjne metody nie działają. Postanowił sprawdzić, czy wprowadzenie aplikacji pomoże w poprawie sytuacji. Wspomniany problem występuje na inwestycji budynku mieszkalnego i dotyczy rozproszonej komunikacji z podwykonawcami. Duża ilość zgłaszanych usterek przez zamawiającego i chaotyczne ich usuwanie mocno wpływa na harmonogram prac i ich rozliczenie.

Zespół jest zmęczony monitorowaniem stanu każdej usterki za pomocą e-maila. W związku z tym z entuzjazmem podchodzi do aplikacji, która pomoże rozwiązać ten problem. Test aplikacji w takich warunkach szybko pokaże jej potencjał, a zespół znacząco podniesie swoją efektywność.

Scenariusz 2

Zarząd firmy widzi nadchodzące rozpoczęcie inwestycji. To świetna okazja, aby prace realizacyjne lepiej zorganizować, poszukać obszarów poprawy efektywności i uniknąć błędów popełnionych przy wcześniej realizowanych inwestycjach.

Scenariusz 3

Na ostatnim etapie prac, czyli odbiorach lokatorskich, pojawia się znaczna ilość usterek, które mogą znacząco wydłużyć proces odbiorowy. Zespół odpowiedzialny za odbiory lokatorskie podejmuje decyzję, aby poszukać rozwiązania, które usprawni odbiory. Podczas odbiorów używana jest aplikacja, która pozwala na sprawne rejestrowanie usterek, sprawną komunikację z podwykonawcami oraz lokatorami.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego momentu na testowanie aplikacji do zarządzania placem budowy zależy od indywidualnych potrzeb firmy i specyfiki projektów budowlanych. Nigdy nie jest zły, ma po prostu inny charakter.

Kluczowe jest przeprowadzenie gruntownej analizy, testowanie różnych opcji i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w proces wdrożenia.

W tym wszystkim warto zwrócić uwagę na rolę doświadczonego konsultanta, który przeprowadzi zespół przez proces testowania, a w razie napotkanych problemów pomoże je rozwiązać. Nasze doświadczenie pokazuje, że członkowie zespołu budowlanego bardzo różnie uczą się nowych narzędzi, co wymaga najczęściej indywidualnego podejścia do sytuacji.

Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie maksymalnych korzyści z nowego narzędzia i realna poprawa efektywności zarządzania placem budowy.

Autor

Andrzej Bogatko

WSPÓŁWŁAŚCICIEL. DYREKTOR OPERACYJNY

Zapytaj o wycenę

Artykuły powiązane

Jak zoptymalizować odbiór lokatorski?

Jak zoptymalizować odbiór lokatorski?

Proces odbioru lokatorskiego jest kluczowym etapem w realizacji inwestycji mieszkaniowej. Jest to ostatnia prosta do zakończenia realizacji i przekazania inwestycji. W branży panuje przekonanie, że jest to bardzo intensywny i żmudny etap, związany również z dużo...

czytaj dalej
Bariery procesowe w cyfryzacji budownictwa

Bariery procesowe w cyfryzacji budownictwa

Organizacja budowy to zadanie o podobnym stopniu skomplikowania co zarządzanie firmą. W obu przypadkach kluczowym wyzwaniem jest koordynacja działań wielu osób, podwykonawców i decydentów, często współpracujących po raz pierwszy. W celu usprawnienia zarządzania...

czytaj dalej

ROZWIĄZANIA DLA

Aplikacja dla generalnych wykonawców

Aplikacja dla nadzoru inwestorskiego

Aplikacja dla firm instalacyjnych i inżynierskich

Aplikacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości

MODUŁY

Obserwacje, usterki i incydenty

Odbiory, inspekcje i obchody

Analityka i raportowanie

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie BHP

Zarządzanie dokumentacją

ZAKUP

Umów się na prezentacje

Cennik

WSPARCIE

Wiedza

Pomoc

Zaloguj się

O NAS

Firma

Referencje

Ludzie

Kariera

Kontakt

Unia Europejska

Polityka prywatności