Unia Europejska

Hustro Sp. z o.o. realizuje projekt ”Hustro – Rozwinięcie i komercjalizacja systemu wspierającego nadzór nad placem budowy w aspekcie procesu identyfikacji, usuwania i wymiany dokumentacji, dotyczącego odstępstw od standardów jakościowych, BHP oraz środowiskowych”.

Celem projektu: Rozwinięcie i komercjalizacja systemu wspierającego nadzór na placem budowy. Umożliwi on efektywniejszą współpracę inżynierom, budowlańcom, administracji oraz prawnikom poprzez wymianą dokumentów, zdjęć i komentarzy w ramach jednej platformy.

Wartość projektu wynosi: 1 100 000 zł
Wartość dofinansowania: 880 000 zł

Hustro Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.03.03.03-14-0032/20 pt. „Ekspansja marki Hustro na rynki zagraniczne poprzez realizację branżowego programu promocji” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest realizacja wyjazdów promocyjnych poprzez udział w targach handlowych firmy Hustro, a także budowa i wzmocnienie pozycji marki na rynku miedzynarodowym. W ramach zadań realizowanych w programie Go to Brand beneficjent ma zamiar wystąpić jako wystawca na imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terenach Europy oraz Ameryki Północnej i Azji. Po przez promocję swoich produktów w ww. miejscach planowane jest nawiązanie współpracy z wieloma potencjalnymi klientami. Rozpowszechnienie oferty na rynkach zagranicznych spowoduje wzrost eksportu i napędzi rozwój firmy. Wnioskodawca wybrał 5 rynków docelowych w tym 2 perspektywicznych w celu zaprezentowania swojego produktu.

Wartość projektu ogółem: 455 566,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 113 891,50 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 341 674,50 PLN

 

ROZWIĄZANIA DLA

Aplikacja dla generalnych wykonawców

Aplikacja dla nadzoru inwestorskiego

Aplikacja dla firm instalacyjnych i inżynierskich

Aplikacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości

MODUŁY

Obserwacje, usterki i incydenty

Odbiory, inspekcje i obchody

Analityka i raportowanie

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie BHP

Zarządzanie dokumentacją

ZAKUP

Umów się na prezentacje

Cennik

WSPARCIE

Wiedza

Pomoc

Zaloguj się

O NAS

Firma

Referencje

Ludzie

Kariera

Kontakt

Unia Europejska

Polityka prywatności