Aplikacja dla firm instalacyjnych i inżynierskich

Realizacja zaawansowanych instalacji na placu budowy to zadanie wymagające nie tylko wysokiej wiedzy technicznej, ale także precyzyjnej i sprawniej komunikacji. Nasze specjalistyczne narzędzia są kluczem do zwiększenia efektywności Twojego zespołu. Dzięki nim nie tylko zminimalizujesz ryzyko błędów, ale także zaoszczędzisz czas i środki.

Czy spotykasz się z tymi wyzwaniami?

Zgłaszanie usterek w Excelu lub mailu zajmuje zespołowi zbyt dużo czasu?

Raportowanie stanu prac generalnemu wykonawcy jest stresujące i kłopotliwe?

Zlecanie napraw wymaga dodatkowej komunikacji mailowej z podwykonawcą?

Praca na nieaktualnej dokumentacji generuje frustrację zespołu i obniża marże projektu?

Trudno określić, co i kiedy zostanie wykonane lub naprawione?

Generalny wykonawca szuka powodów, żeby nie zapłacić za wykonane prace?

Popularne zastosowanie

Prowadzenie odbiorów z generalnym wykonawcą

Efektywna współpraca zarówno z wykonawcą, jak i podwykonawcami, przy wykorzystaniu gotowych szablonów.

Zarządzanie usterkami w trakcie realizacji

Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich usterek oraz precyzyjna komunikacja między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Bez względu na wybrany sposób komunikacji z wykonawcami, aplikacja pomoże w zachowaniu porządku w przekazywanych informacjach oraz dotrzymaniu ustalonych terminów działań.

Zarządzanie dokumentacją projektową

efektywna współpraca zarówno z wykonawcą, jak i podwykonawcami, przy wykorzystaniu gotowych szablonów.

Dokumentowanie stanu prac 

Szybkie i uporządkowane dokumentowanie stanu prac, na przykład instalacji ukrytych, pozwoli uniknąć nieporozumień i sprawi, że dokumentacja będzie kompletna.

Cyfrowe wsparcie procesów

Aktualizacja dokumentacji

Praca na nieaktualnych rysunkach generuje potrójne koszty: czas zespołu monterskiego, czas kadry kierowniczej oraz koszty materiałów. Choć zmiany w dokumentacji są nieuniknione, skuteczne zarządzanie nimi może znacząco obniżyć koszty. Dzięki automatycznej aktualizacji dokumentacji każdy pracownik ma zawsze dostęp do najnowszej wersji, co pozwala uniknąć niepotrzebnych wydatków i opóźnień.

Raportowanie postępu prac

Przygotowanie raportu z poszczególnych obszarów placu budowy dla generalnego wykonawcy lub inwestora może być czasochłonne i stresujące, szczególnie gdy raporty są przygotowywane manualnie w popularnych edytorach tekstowych. Ustandaryzowane i zautomatyzowane raporty pozwolą nie tylko przyspieszyć ten proces, ale również zagwarantują, że żadna ważna informacja nie zostanie pominięta.

Zgłaszanie usterek

Czy korzystasz z maila lub czatu zbiorowego do monitorowania stanu usterek? Zgłaszanie i zarządzanie nimi w tych narzędziach to często uciążliwe przewijanie wiadomości. Jednak teraz możesz zoptymalizować ten proces poprzez wprowadzenie narzędzia do standaryzowanego zarządzania zadaniami, które automatyzuje wszystkie kroki.

Zgłaszanie problemów

Zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne jest zgłoszenie problemu generalnemu wykonawcy, który ma wpływ na harmonogram prac i ostateczny termin ukończenia projektu. Brak ciągłej komunikacji w takich sytuacjach może prowadzić do naliczenia kar umownych. Dzięki automatycznym powiadomieniom w naszej aplikacji zapewniamy, że każda osoba zaangażowana w proces zarządzania niezgodnościami będzie na bieżąco informowana o kluczowych informacjach dotyczących usterek. Nie ryzykuj kar umownych i utrzymuj płynny przepływ informacji.

Odbiory prac

Prowadzenie odbiorów z podwykonawcą może być czasochłonne, zwłaszcza gdy trzeba ręcznie przygotować raporty i listy usterek. Teraz możesz to zoptymalizować dzięki specjalnej aplikacji, która automatycznie generuje raporty z przeprowadzonych odbiorów i wysyła je do odpowiednich osób. Niech technologia zaoszczędzi Twój czas i usprawni procesy.

Trusted us

Mesta Development

Rekomendowane moduły

Inspekcje i odbiory

Stwórz proste checklisty z dokumentacją branżową. Wykonuj kontrole i akceptacje z telefonu, przypisując zadania do wykonania. Nasz system szybko wygeneruje potrzebne raporty!

Usterki i niezgodności

W ciągu 30 sekund zgłoś usterkę, zaznaczając jej lokalizację na obecnym rysunku oraz dołączając zdjęcia i filmy. Następnie przekaż to zadanie do realizacji podwykonawcom i członkom zespołu.

Zarządzanie dokumentacją

Aktualizacja i udostępnienie dokumentów jeszcze nigdy nie było takie proste. Wystarczy dodać pliki, a nasz system zajmie się resztą automatycznie.

Korzyści

Oszczędność czasu i pieniędzy

Twój zespół będzie spędzał mniej czasu na gromadzeniu informacji czy aktualizacji dokumentacji projektowej. Przy samych odbiorach oszczędzisz ponad 60% czasu spędzanego na administracji i komunikacji, dzięki czemu skupicie się na kwestii priorytetowych.

Sprawne zarządzanie

Ustrukturyzowane informacje pozwalają na błyskawiczną analizę efektowności pracy, przygotowanie raportów czy organizację spotkań. Z łatwością wykryjesz największe ryzyka projektu i zaplanujesz odpowiednie działania naprawcze czy prewencyjne. 

Bezpieczeństwo biznesowe

Hustro pozwoli Ci łatwo zadbać o terminowość i właściwą komunikację z podwykonawcami, generalnym wykonawcą i zespołem. W wypadku sporu z łatwościa znajdziesz wszystkie informacje ułożone w sposób łatwy do analizy.

Przetestuj aplikacje bezpłatnie

Nasi konsultanci pomogą zaplanować wdrożenie i przeszkolą zespół na budowie. Nie musisz się o to martwić!

ROZWIĄZANIA DLA

Aplikacja dla generalnych wykonawców

Aplikacja dla nadzoru inwestorskiego

Aplikacja dla firm instalacyjnych i inżynierskich

Aplikacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości

MODUŁY

Obserwacje, usterki i incydenty

Odbiory, inspekcje i obchody

Analityka i raportowanie

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie BHP

Zarządzanie dokumentacją

ZAKUP

Umów się na prezentacje

Cennik

WSPARCIE

Wiedza

Pomoc

Zaloguj się

O NAS

Firma

Referencje

Ludzie

Kariera

Kontakt

Unia Europejska

Polityka prywatności