Zarządzanie zadaniami

Czytelny harmonogram oraz klarowne raportowanie są kluczowymi elementami efektywnego zarządzania projektami, umożliwiającymi precyzyjne określenie etapów i terminów realizacji zadań.

Stawiając na współpracę, nie tylko umożliwiasz efektywną koordynację działań, lecz także minimalizujesz ryzyko opóźnień.

Zastosowanie

01

Intuicyjne planowanie prac przy wykorzystaniu obszarów działania

02

Proste raportowanie postępu prac przez podwykonawców i zespół realizacyjny

04

Zautomatyzowane  raporty

03

Szybka  komunikacja z zespołami realizacyjnymi

05

Automatyczne śledzenie opóźnień

Przetestuj bezpłatnie

Nasi konsultanci pomogą zaplanować wdrożenie i przeszkolą zespół na budowie. Nie musisz się o to martwić!

Zaufali nam

Mesta Development
Mesta Development

Korzyści z cyfrowego zarządzania zadaniami

Szybsze planowanie i delegowanie zadań

Szybki przegląd prac na rysunkach

Proste raportowanie realizowanych prac

Łatwe monitorowanie postępów prac

Kluczowe funkcje

Dzięki tym funkcjom Twój zespół zajmie się najważniejszymi zadaniami oraz szybko podejmie odpowiednie działania naprawcze.

Obszarowe planowanie zadań

Prace wykonywane w ramach zadań możesz powiązać z obszarem i rysunkiem, dzieki temu jesteś w stanie precyzyjnie koordynować prace w danym miejscu.

Zadania powiązanie z rysunkami

Możesz efektywnie koordynować postęp prac, mając szeroką perspektywę jak helikopter. Twoja zdolność do zrozumienia sytuacji na budowie jednym spojrzeniem pozwala na szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o kompleksową wiedzę.

Śledzenie opóźnień

Przyjrzyj się uważnie wszelkim opóźnieniom i zidentyfikuj ich przyczyny, aby szybko podjąć odpowiednie kroki naprawcze. Skoncentruj się na ścisłym monitorowaniu postępu, aby upewnić się, że wszelkie opóźnienia są eliminowane lub zminimalizowane.

Monitorowanie stanu prac

Monitoruj bieżący postęp zadań na wykresie. Śledź każdy etap realizacji, by utrzymać pełną kontrolę nad procesem i efektywnie reagować na wszelkie zmiany. Dzięki temu będziesz w stanie skutecznie zarządzać harmonogramem i zapewnić płynny przebieg projektu.

Przetestuj bezpłatnie

Nasi konsultanci pomogą zaplanować wdrożenie i przeszkolą zespół na budowie. Nie musisz się o to martwić!

ROZWIĄZANIA DLA

Aplikacja dla generalnych wykonawców

Aplikacja dla nadzoru inwestorskiego

Aplikacja dla firm instalacyjnych i inżynierskich

Aplikacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości

MODUŁY

Obserwacje, usterki i incydenty

Odbiory, inspekcje i obchody

Analityka i raportowanie

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie BHP

Zarządzanie dokumentacją

ZAKUP

Umów się na prezentacje

Cennik

WSPARCIE

Wiedza

Pomoc

Zaloguj się

O NAS

Firma

Referencje

Ludzie

Kariera

Kontakt

Unia Europejska

Polityka prywatności