Aplikacja dla Działu Serwisu

Każda inwestycja lub obiekt w końcu podlega obsłudze przez dział serwisu. Sposób postępowania z zgłoszeniami usterkowymi lub serwisowymi znacząco wpływa nie tylko na efektywność pracy działu serwisu, ale także na doświadczenia administratorów obiektów oraz użytkowników. Proszę sprawdzić, jak zoptymalizować organizację pracy działu serwisu.

Czy spotykasz się z tymi wyzwaniami?

Dowiadujesz się o problemach zdecydowanie za późno?

Czy pracownikom sprawia trudność efektywne zarządzanie wieloma inwestycjami?

Czy narażony jesteś na kary finansowe z powodu opóźnionej reakcji na usterki?

Czy praca techników sprawia wrażenie chaotycznej?

Popularne

zastosowanie

Rejestr wszystkich zgłoszeń z wielu inwestycji/obiektów

Poprzez utrzymanie jednego centralnego rejestru, możliwe jest efektywne monitorowanie wszelkich zgłoszeń na wielu poziomach, co przekłada się na lepszą kontrolę i szybszą reakcję na występujące problemy. Taki rejestr gromadzi informacje o rodzaju zgłoszenia, jego priorytecie, terminie reakcji, oraz statusie naprawy. To ułatwia zarówno lokalne, jak i globalne zarządzanie priorytetami oraz alokację zasobów.

Planowanie pracy techników 

Harmonogramowanie zadań techników ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów, minimalizację przestojów oraz szybką reakcję na zgłoszenia serwisowe.

Rejestr urządzeń, instalacji i przeglądów

Dzięki rejestracji urządzeń możemy skutecznie monitorować ich stan, przeprowadzać regularne przeglądy i konieczne naprawy, co wpływa pozytywnie na utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa i efektywności. Aktualizacja tego rejestru stanowi solidną podstawę dla konserwacji oraz ułatwia planowanie i optymalizację działań serwisowych.

Przetestuj aplikacje bezpłatnie

Nasi konsultanci pomogą zaplanować wdrożenie i przeszkolą zespół na budowie. Nie musisz się o to martwić!

Kluczowe funkcje

Tych kilka funkcji stanowi realne rozwiązanie dla Twoich problemów, skutecznie automatyzując pracę i pozwalając Tobie oraz Twojemu zespołowi na osiągnięcie większej produktywności.

Lista zgłoszeń

Zgłoszenia z różnych inwestycji/obiektów na jedne liście. Dzieki temu można sprawnie zarządzać statusami oraz zlecać naprawy. Centrum dowodzenia Działu Serwisu.

Planowanie zadań

Podczas planowania pracy techników, uwzględnia się różnorodne czynniki, takie jak priorytet zgłoszeń, lokalizacja, charakter usterki.

Rejestr urządzeń i instalacji

Automatyczne raporty na bazie listy usterek jako raport stanu prac dla inwestora lub jako raport dla podwykonawcy z obchodu lub odbioru. Znacząca oszczędność czasu dla każdej ze stron.

Komunikacja w ramach zgłoszenia

Skuteczność działań naprawczych lub serwisowych w dużej mierze zależy od sprawnego i precyzyjnego przekazywania informacji. W tym celu pomocna jest wewnętrzna funkcja komunikacji.

Rekomendowane moduły

Zarządzanie zadaniami

Szybko twórz i przypisuj zadania do wykonania członkom zespołu i podwykonawcom. Śledź prace zdalnie w oparciu o dane obszarowe, ilościowe i terminowe. Zbieraj dokumentację wykonanych prac i twórz raporty w ciągu kilku sekund.

Inspekcje i odbiory

Stwórz proste listy kontrolne z dokumentacją branżową. Wykonuj kontrole i akceptacje z telefonu, przypisując zadania do wykonania. Nasz system szybko wygeneruje potrzebne raporty!

Usterki i niezgodności

W ciągu kilku sekund zgłoś usterkę, oznaczając miejsce na aktualnym rysunku, dodając zdjęcia i filmy. Przekaż zadanie do wykonania podwykonawcom i członkom zespołu. Monitoruj terminy i stan napraw.

Korzyści

Oszczędność czasu i pieniędzy

Dzięki prostym narzędziom do komunikacji i zarządzania oszczędzisz czas spędzany na czynnościach administracyjnych i otrzymasz pełne zrozumienie sytuacji na budowie. Zespół Hustro zadba również o skuteczne wdrożenie systemu zarówno wśród członków Twojego zespołu jak i podwykonawców.

Sprawne zarządzanie

Ustrukturyzowane informacje pozwalają błyskawiczną analizę efektywności pracy, przygotowanie raportów czy organizację spotkań. Z łatwością wykryjesz największe ryzyka projektu i zaplanujesz odpowiednie działania naprawcze czy prewencyjne. 

Bezpieczeństwo biznesowe

Hustro pozwoli Ci łatwo zadbać o terminowość i właściwą komunikację z wykonawcami i zespołem. W wypadku sporu z łatwościa znajdziejsz wszystkie informacje ułożone w sposób łatwy do analizy.

Przetestuj aplikacje bezpłatnie

Nasi konsultanci pomogą zaplanować wdrożenie i przeszkolą zespół na budowie. Nie musisz się o to martwić!

ROZWIĄZANIA DLA

Aplikacja dla generalnych wykonawców

Aplikacja dla nadzoru inwestorskiego

Aplikacja dla firm instalacyjnych i inżynierskich

Aplikacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości

MODUŁY

Obserwacje, usterki i incydenty

Odbiory, inspekcje i obchody

Analityka i raportowanie

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie BHP

Zarządzanie dokumentacją

ZAKUP

Umów się na prezentacje

Cennik

WSPARCIE

Wiedza

Pomoc

Zaloguj się

O NAS

Firma

Referencje

Ludzie

Kariera

Kontakt

Unia Europejska

Polityka prywatności