Aplikacja dla Generalnego Wykonawcy

Niezależnie od tego jakie projekty prowadzisz organizacja prac i zapewnienie standardów zarządzania budową jest wyzwaniem. Dzięki Hustro ułożysz współpracę z podwykonawcami i klientami oraz zapewnisz swojej kadrze proste narzędzie, które oszczędzi czas spędzany na komunikacji i administracji. Naszą aplikację skutecznie wdrożysz na budowie już w 24 godziny!

Czy spotykasz się z tymi wyzwaniami?

Odbiory muszą być powtarzane z powodu trudności w skutecznej naprawie usterek?

Informacje o stanie robót są nieaktualne lub niepełne a praca z harmonogramem skomplikowana?

Nie masz szybkiego i ciągłego dostępu do aktualnej dokumentacji projektowej?

Komunikacja z zespołem i podwykonawcami odbywa się wieloma kanałami nad którymi ciężko zapanować?

Tracisz czas na przypominaniu o naprawach usterek i niezgodności?

Tworzenie raportów jest uciążliwe i wymaga dużego nakładu pracy?

Popularne

zastosowanie

Prowadzenie odbiorów z klientem czy lokatorami

Usprawnienie procesu od pierwszego kontaktu z aż po finalną weryfikację napraw. Natychmiastowe zgłaszanie usterek, ustalanie terminów oraz kontrola postępu prac. Wykorzystanie list kontrolnych lub szybkiego zgłaszania usterek.

Zarządzanie usterkami w trakcie realizacji

Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich usterek oraz precyzyjna komunikacja między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Bez względu na wybrany sposób komunikacji z wykonawcami, aplikacja pomoże w zachowaniu porządku w przekazywanych informacjach oraz dotrzymaniu ustalonych terminów działań.

Zarządzanie dokumentacją projektową

Kompletna dokumentacja przechowywana w jednym miejscu, bez ograniczeń. Dzięki autorskim narzędziom możesz bezproblemowo pracować nad aktualizacją dokumentacji, organizować zadania oraz śledzić postęp prac.

Zarządzanie serwisowymi naprawami usterek

Na jednym lub wielu projektach, niezawodnie monitorujesz terminy i łatwo przekazujesz oraz kontrolujesz naprawy, aby uniknąć opóźnień.

Zarządzanie BHP

Szybkie zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków i obserwacji. Zlecanie działań naprawczych czy nakładanie kar. Automatyczna analityka i raportowanie zgodnie z normą ISO 45001.

Zarządzanie Ochroną Środowiska

Zgłoszenia dopasowane do wymogów ISO 14001. Łatwe budowanie list kontrolnych opartych o wymagania decyzji środowiskowych czy jakościowych norm ESG. Intuicyjna analityka i szybkie raportowanie.

Przetestuj aplikacje bezpłatnie

Nasi konsultanci pomogą zaplanować wdrożenie i przeszkolą zespół na budowie. Nie musisz się o to martwić!

Automatyzacja procesów

Kluczowe funkcje

Tych kilka funkcji stanowi realne rozwiązanie dla Twoich problemów, skutecznie automatyzując pracę i pozwalając Tobie oraz Twojemu zespołowi na osiągnięcie większej produktywności.

Rejestracja usterek

Szybkie i precyzyjne rejestrowanie usterki zajmuje mniej niż 30 sekund, skraca czas usunięcia usterki. Dzięki temu osiągamy nie tylko oszczędność czasu, ale także zwiększamy ogólną efektywność i niezawodność naszych procesów.

Monitorowanie postępów prac

Monitorowanie postępu prac na rysunkach pozwala na błyskawiczną aktualizację informacji dotyczących zadań i ich stanu, co ułatwia planowanie kolejnych kroków. Dzięki temu jednym rzutem oka można uzyskać pełny obraz sytuacji na placu budowy.

Raporty zbiorcze dla inwestorów i podwykonawców

Automatyczne raporty na bazie listy usterek jako raport stanu prac dla inwestora lub jako raport dla podwykonawcy z obchodu lub odbioru. Znacząca oszczędność czasu dla każdej ze stron.

Obsługa procesu jakości, bhp i ochrony środowiska

Wszystkie trzy procesy w jednej aplikacji, co znacząco przyspiesza wewnętrzną komunikację, wykrywalność incydentów i szybkość ich usuwania. Plac budowy staje się bardziej bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Rekomendowane moduły

Zarządzanie dokumentacją

Aktualizacja i udostępnienie dokumentów jeszcze nigdy nie było takie proste. Wystarczy dodać pliki, a nasz system zajmie się resztą automatycznie.

Inspekcje i odbiory

Stwórz proste listy kontrolne z dokumentacją branżową. Wykonuj kontrole i akceptacje z telefonu, przypisując zadania do wykonania. Nasz system szybko wygeneruje potrzebne raporty!

Usterki i niezgodności

W ciągu kilku sekund zgłoś usterkę, oznaczając miejsce na aktualnym rysunku, dodając zdjęcia i filmy. Przekaż zadanie do wykonania podwykonawcom i członkom zespołu. Monitoruj terminy i stan napraw.

Zarządzanie zadaniami

Szybko twórz i przypisuj zadania do wykonania członkom zespołu i podwykonawcom. Śledź prace zdalnie w oparciu o dane obszarowe, ilościowe i terminowe. Zbieraj dokumentację wykonanych prac i twórz raporty w ciągu kilku sekund.

Zgłoszenia i inspekcje BHP

Zgłoszenia obserwacji, sytuacji potencjalnie wypadkowych czy wypadków wykonasz w ciągu kilku sekund. Mając pod ręką powiązaną dokumentację wykonasz cykliczny obchód z wykorzystaniem list kontrolnych. Raport wyślesz już trzema kliknięciami a analityka uzupełni się sama.

Zgłoszenia i inspekcje ochrony środowiska

Z łatwością zaplanujesz inspekcje oparte o decyzje środowiskowe czy jakościowe normy ESG. Wszystkie zgłoszenia będą zawierały niezbędne informacje oparte o standard ISO 14001 a ich odbiorcy z łatwością wykonają działania naprawcze dzięki precyzyjnym i ustandaryzowanym informacjom.

Korzyści

Oszczędność czasu i pieniędzy

Dzięki prostym narzędziom do komunikacji i zarządzania oszczędzisz czas spędzany na czynnościach administracyjnych i otrzymasz pełne zrozumienie sytuacji na budowie. Zespół Hustro zadba również o skuteczne wdrożenie systemu zarówno wśród członków Twojego zespołu jak i podwykonawców.

Sprawne zarządzanie

Ustrukturyzowane informacje pozwalają błyskawiczną analizę efektywności pracy, przygotowanie raportów czy organizację spotkań. Z łatwością wykryjesz największe ryzyka projektu i zaplanujesz odpowiednie działania naprawcze czy prewencyjne. 

Bezpieczeństwo biznesowe

Hustro pozwoli Ci łatwo zadbać o terminowość i właściwą komunikację z wykonawcami i zespołem. W wypadku sporu z łatwościa znajdziejsz wszystkie informacje ułożone w sposób łatwy do analizy.

Przetestuj aplikacje bezpłatnie

Nasi konsultanci pomogą zaplanować wdrożenie i przeszkolą zespół na budowie. Nie musisz się o to martwić!

ROZWIĄZANIA DLA

Aplikacja dla generalnych wykonawców

Aplikacja dla nadzoru inwestorskiego

Aplikacja dla firm instalacyjnych i inżynierskich

Aplikacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości

MODUŁY

Obserwacje, usterki i incydenty

Odbiory, inspekcje i obchody

Analityka i raportowanie

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie BHP

Zarządzanie dokumentacją

ZAKUP

Umów się na prezentacje

Cennik

WSPARCIE

Wiedza

Pomoc

Zaloguj się

O NAS

Firma

Referencje

Ludzie

Kariera

Kontakt

Unia Europejska

Polityka prywatności