Bariery prawne w cyfryzacji budownictwa

Współczesna rewolucja cyfrowa, która obejmuje coraz szersze spektrum dziedzin życia, nie omija także sektora budowlanego. Jednakże, jak to często bywa w przypadku nowych technologii, przed podjęciem kroku naprzód wciąż stoją wieże zbudowane z barier prawnych, które utrudniają swobodny przepływ innowacji.

Rzeczywiste doświadczenia a stereotypy

Przyjrzyjmy się bliżej murom nie do końca przeźroczystym, ale niezwykle realnym. W świecie budownictwa, gdzie każdy detal ma znaczenie, umowy stają się swoistymi murami, które często kolidują z duchem współczesnych rozwiązań cyfrowych. Za jednym podpisem mogą kryć się lata stagnacji w stosowaniu nowych technologii, a wszystko to za sprawą sztywnych klauzul i braku elastyczności.

Bariery prawne dotyczą zazwyczaj konstrukcji umów pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, ale też wymagań stawianych przez ustawodawcę. Warto zwrócić uwagę na potencjalne ograniczenia, które mogą wpłynąć na przebieg wdrożenia czy też pilotażu nowego rozwiązania.

Z badań Trusted Economy Forum wynika, że aż 43% Polskich przedsiębiorców uważa prawo za barierę w cyfryzacji.

Ograniczenia  wynikające z umów dotyczą najczęściej ustalonego sposobu komunikacji pomiędzy stronami na projekcie. W sytuacji, w której umowy określają np. pisemny rygor w komunikacji dotyczącej usterek możemy spodziewać się poważnych trudności przy wdrażaniu rozwiązań cyfrowych. Warto wtedy zwrócić uwagę na dostosowanie rozwiązań do takich sytuacji przez np. opcję generowania dokumentów możliwych do wykorzystania w komunikacji pisemnej a na przyszłość zmienić umowną formę komunikacji na formę dokumentową.

Potrzeba klarownych przepisów

W wielu obszarach cyfryzacji w budownictwie brakuje odpowiednich regulacji prawnych. Przykładem może być brak przepisów dotyczących stosowania technologii BIM w budownictwie czy brak jasnych standardów dotyczących przygotowania i ustrukturyzowania dokumentacji projektowej. Na brak jasnych regulacji narzekają nie tylko przedsiębiorcy w branży budowlanej. Z badań Trusted Economy Forum wynika, że aż 43% Polskich przedsiębiorców uważa prawo za barierę w cyfryzacji.

Strategie skutecznego działania

Wiele z tych barier można pokonać w prosty sposób zachowując jednak świadomość, że zmiana wzorów umownych podobnie jak cyfryzacja będzie procesem i zajmie pewien czas.

Na brak jasno określonych standardów w prawie warto zareagować budowaniem własnych struktur danych czy standardów prowadzenia prac. Budowanie wewnętrznych standardów staje się z czasem znaczną przewagą rynkową i pozwala na ograniczanie kosztów przygotowania i prowadzenia projektów budowlanych. 

Dla chętnych istnieje również opcja działania na rzecz zmian w prawie. Dzięki organizacjom branżowym takim jak SIDiR, Contech Poland czy PZPB można przedstawiać swoje propozycje ustawodawcy efektywniej niż działając w pojedynkę.

Zarządzanie niezgodnościami w okresie rękojmi

Budowanie wewnętrznych standardów staje się z czasem znaczną przewagą rynkową i pozwala na ograniczanie kosztów przygotowania i prowadzenia projektów budowlanych. 

Kluczowe wnioski

Podsumowując, bariery prawne w budownictwie stanowią istotne wyzwanie dla wprowadzania nowych rozwiązań cyfrowych. Zarówno ograniczenia wynikające z umów, jak i brak klarownych regulacji prawnych, hamują postęp w sektorze. Jednakże, istnieją sposoby pokonania tych przeszkód poprzez m.in. dostosowanie umów oraz budowanie własnych standardów. Konieczne są także zmiany legislacyjne, aby prawo odzwierciedlało dynamiczny rozwój technologiczny. Działanie w ramach organizacji branżowych może być efektywnym narzędziem wpływu na kształtowanie przyszłych regulacji.

Autor

Ernest Szydelski

PREZES ZARZĄDU

Zapytaj o wycenę

Artykuły powiązane

Jak zoptymalizować odbiór lokatorski?

Jak zoptymalizować odbiór lokatorski?

Proces odbioru lokatorskiego jest kluczowym etapem w realizacji inwestycji mieszkaniowej. Jest to ostatnia prosta do zakończenia realizacji i przekazania inwestycji. W branży panuje przekonanie, że jest to bardzo intensywny i żmudny etap, związany również z dużo...

czytaj dalej

ROZWIĄZANIA DLA

Aplikacja dla generalnych wykonawców

Aplikacja dla nadzoru inwestorskiego

Aplikacja dla firm instalacyjnych i inżynierskich

Aplikacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości

MODUŁY

Obserwacje, usterki i incydenty

Odbiory, inspekcje i obchody

Analityka i raportowanie

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie BHP

Zarządzanie dokumentacją

ZAKUP

Umów się na prezentacje

Cennik

WSPARCIE

Wiedza

Pomoc

Zaloguj się

O NAS

Firma

Referencje

Ludzie

Kariera

Kontakt

Unia Europejska

Polityka prywatności