Jak monitorować koszty niezgodności?

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jaki jest cel monitorowania kosztów niezgodności? Czy jest sens poświęcać temu czas? Czy drobiazgowe rejestrowanie niezgodności w czymś pomoże? Odpowiedzi na te pytanie nie są oczywiste i wymagają precyzyjnego podejścia oraz określenia okoliczności, kiedy rejestrowanie kosztów jest uzasadnione, a kiedy warto poświęcić czas na coś innego.

Gdzie jest problem?

Rejestrowanie niezgodności i usterek za pomocą oprogramowania staje się coraz bardziej popularne. Coraz częściej słyszę od inżynierów i kierowników budowy: ”Nie chcemy biegać z papierami po placu budowy”. To świadczy o tym, że w branży budowlanej zachodzi zasadnicza zmiana i coraz więcej firm otwiera się na nowe możliwości i rozwiązania. Jeżeli na placu budowy korzysta się już jednak z jakiegoś oprogramowania, można też zastanowić jak “wycisnąć” z niego jeszcze więcej. Jednym z takich obszarów jest monitoring kosztów niezgodności, który pomaga kontrolować budżet, szybko reagować na zmiany i uniknąć smutnych niespodzianek.

Przetwarzanie niezgodności generuje koszty. Powiem więcej, generuje potężne koszty, z których nikt nie zdaje sobie sprawy do momentu, gdy ich nie zobaczy na własne oczy. Jak to się ma samego procesu rejestracji zgłoszeń? Jeśli zgłoszenia są rejestrowane metodą tradycyjną to monitorowanie kosztów na bazie papierowych katalogów jest bardzo utrudnione, czasochłonne, a często niemożliwe. Sytuacja wygląda inaczej, gdy mamy wszystkie informacje zebrane w przemyślanej aplikacji.

Jakie koszty?

Na placu budowy analiza kosztów niezgodności przebiega w dwóch wymiarach: kosztów szacowanych i ostatecznych. Koszty szacowane to prognoza potencjalnych wydatków poniesionych celem usunięcia usterki bądź jej negatywnych skutków. Ta prognoza może być nieprecyzyjna z uwagi na wczesny etap rozpoznania sytuacji. Zdarza się też, że prognoza była trafna, ale koszty usunięcia usterki zmieniły się w czasie.

Przykładowo pod wpływem warunków atmosferycznych usterka się powiększa i jej usunięcie będzie się wiązało ze zwiększonymi niż przewidywane wydatkami. Nasza prognoza kosztów na etapie identyfikacji niezgodności może się różnić z poniesionymi ostatecznymi kosztami. Czynników mających wpływ na taką sytuację jest wiele: błędna diagnoza sytuacji, dostępność i wzrost cen materiałów, zmiana stanu niezgodności.

Dla lepszego zrozumienia problemu z jakim się mierzymy wyobraźmy sobie następującą sytuację: Podczas prac montażowych na dachu budynku firmy MAR-BUD oraz SpecMontaż (zbieżność nazw przypadkowa) uszkodziły elementy instalacji klimatyzacji.

Generalny wykonawca wycenił koszt usunięcia usterki i uzgodnił z obiema firmami udział w kosztach. MAR-BUD zgodziła się pokryć koszty zakupu potrzebnych materiałów w kwocie estymowanej na 26 000 zł, a SpecMontaż – jako że na kwestiach montażowych zna się najlepiej – zajął się ich montażem, co kosztować miało 15 000 zł. MAR-BUD dysponował częścią materiałów o wartości 12.000 PLN i przekazał je generalnemu wykonawcy, co obniżyło wysokość ich zobowiązania. Firma SpecMontaż zorganizowała własny zespół do usunięcia usterki. Generalny wykonawca uwzględnił zatem kwotę 14 000 zł w rozliczeniu końcowym wobec firmy MAR-BUD – jest to wartość materiałów, które trzeba było dokupić.

Opisana sytuacja nie wydaje się być skomplikowana i doświadczony kierownik budowy z pewnością spotkał się z bardziej złożonymi ustaleniami, ale co jeśli takie sytuacje występują 2-3 razy w miesiącu? W takim scenariuszu niskie kwoty rozliczeń zaczynają mieć znaczenie i warto jest je analizować w ujęciu całościowym. Ponadto generalny wykonawca powinien uwzględnić koszty usunięcia usterki w swoim budżecie i zwrócić uwagę na ten fakt przy rozliczeniu końcowym.

Analiza kosztów?

Szacowane i ostateczne koszty usunięcia niezgodności nabierają większego znaczenia, gdy zaczynamy je analizować całościowo, a nie tylko w ramach jednego, wybranego zgłoszenia. Pomimo tego, że dane finansowe lubimy oglądać w tabeli, to długa lista może początkowo być frustrująca. Szybkie sortowanie po kosztach może jednak w znaczny sposób pomóc w ocenie sytuacji, określeniu priorytetów oraz wpływu na budżet projektu. Do dokładniejszej analizy można użyć filtrów, które pozwolą zawęzić zakres danych np. do wybranego sprawcy czy zakresu dat.

Nie ma już niespodzianek, które do tej pory kryły się w przepastnych, ściśle strzeżonych segregatorach ustawionych obok siebie w wielkiej szafie. Wygodny dostęp do danych sprawia, że mamy przejrzysty obraz sytuacji i możliwość szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o faktyczne dane, a nie domysły. Role użytkowników zapewniają nam dostęp właściwych osób do potrzebnych im danych. Czy to wszystko w temacie analizy kosztów niezgodności?

Koszty niezgodności warto monitorować również w kontekście podmiotów, które są z nimi powiązane. Kluczowe jest to, że tych informacji nie trzeba szukać, są szybko dostępne i kiedy jest taka potrzeba, przedstawione podczas spotkań negocjacyjnych. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na aspekt zarządzania ryzykiem, a w szczególności wpływu kosztów usterek na budżet projektu.

Kiedy rejestrować koszty?

Monitoring kosztów niezgodności nie jest możliwy bez wprowadzenia danych. Podawanie danych kosztowych do każdej niezgodności może wydawać się żmudne i czasochłonne. W których niezgodnościach warto zatem uzupełnić te dane?

W pierwszej kolejności warto skupić się na zgłoszeniach, które już na etapie ustaleń co do sposobu rozwiązania wspominają o podziale kosztów. Są to najczęściej niezgodności większego kalibru. Naturalnie do tej grupy zaliczają się usterki, w których występuje wykonawstwo zastępcze.

Kolejną grupą niezgodności, na które warto zwrócić uwagę to uszkodzenia elementów oraz urządzeń, które wymagają wymiany. Z pozoru drobne usterki, których usunięcie jest mocno odwlekane w czasie potrafią urosnąć kilkukrotnie. W związku z tym warto monitorować ich koszty.

Przy jakich usterkach warto zdecydować się na rozsądne lenistwo i zrezygnować z drobiazgowej rejestracji aspektów kosztowych? Chodzi oczywiście o drobne usterki, które są na bieżąco naprawiane w ramach zaplanowanych prac. Te najczęściej mało czasochłonne zadania wiążą się z minimalnymi kosztami, które tak czy owak są uwzględnione w obecnym zakresie prac i istniejącym budżecie. Są to usterki o nieznacznym wpływie na budżet całościowy, ich usunięcie nie jest nadmiernie uciążliwe dla żadnej ze stron, a drobiazgowa rejestracja może okazać się kontrproduktywna.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy w danym przedsięwzięciu budowlanym pełnimy rolę generalnego wykonawcy czy dużego podwykonawcy, warto wykorzystywać potencjał dostępnych na rynku narzędzi do zarządzania danymi, aby mieć pełen obraz sytuacji – ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kosztowych. Bieżący monitoring tych danych pozwoli wprowadzić jasność w ocenie sytuacji oraz uniknąć przykrych niespodzianek finansowych.

Autor

Andrzej Bogatko

CO-FOUNDER. DESIGNER

Zapytaj o wycenę

Artykuły powiązane

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jaki jest cel monitorowania kosztów niezgodności? Czy jest sens poświęcać temu czas? Czy drobiazgowe rejestrowanie niezgodności w czymś pomoże? Odpowiedzi na te pytanie nie są oczywiste i wymagają precyzyjnego podejścia oraz określenia okoliczności, kiedy...

czytaj dalej
Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Nieszczelne okna, zakrzywienia ścian, rysy na parapetach, pęknięcia tynku… To tylko kilka z wielu usterek zgłaszanych przez klientów podczas odbiorów, czyli najintensywniejszego etapu realizacji inwestycji budowlanej. Generalni wykonawcy są w tym czasie bombardowani...

czytaj dalej
Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Wdrażanie nowych technologii w firmie jest zawsze dużym wyzwaniem. Digitalizacja procesu jest zmianą, która może być z oporem przyjęta przez zespół. Sam fakt wprowadzenia “zmiany” jest nie chętnie przyjmowany. W związku z tym, co robić, aby proces wdrożenia aplikacji...

czytaj dalej

[email protected],

+48739980921

Wyspa Słodowa 7
Wroclaw, Poland

Ludzie

Kariera

Firma

Kontakt

Obserwacje, usterki, incydenty

Odbiory, inspekcje, obchody

Analityka i raportowanie

Wiedza

Umów Demo

Unia Europejska

Polityka prywatności

Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Nieszczelne okna, zakrzywienia ścian, rysy na parapetach, pęknięcia tynku…

To tylko kilka z wielu usterek zgłaszanych przez klientów podczas odbiorów, czyli najintensywniejszego etapu realizacji inwestycji budowlanej. Generalni wykonawcy są w tym czasie bombardowani zgłoszeniami, zadaniami i usterkami, które muszą zostać poprawione, żeby przekazanie lokalu mogło dojść do skutku.

W czym problem?

Głównym celem generalnego wykonawcy jest spełnienie oczekiwań jednego podmiotu: inwestora. Ten prosty, w miarę nieskomplikowany układ nie trwa jednak wiecznie. Na etapie wykańczania lokali wymagania dewelopera zostają rozszerzone przez oczekiwania poszczególnych klientów, którzy zakupili konkretne lokale. Ich wymagania potrafią być znacznie wyższe, co oczywiście jest jak najbardziej zrozumiałe, w końcu wydali niemałe pieniądze na zakup swoich mieszkań.

Wielu klientów decyduje się na zatrudnienie specjalistów, którzy potrafią zauważyć nawet najmniejsze odchyłki od normy. Według danych jednego z największych deweloperów zaledwie 20% nowych mieszkań w Polsce zostaje odebranych bez uwag. Zatem przy inwestycji składającej się ze 100 mieszkań aż 80 mieszkań będzie odbieranych przynajmniej dwukrotnie, co daje co najmniej dodatkowe 120 do 240 godzin samych obchodów i setki odnotowanych do wykonania poprawek.

Sam odbiór lokalu zakończony jest protokołem odbiorowym, czyli dokumentem, który potwierdza stan odbieranego lokalu wraz ze wszystkimi uwagami klienta oraz załącznikami w postaci zdjęć. Inżynier prowadzący odbiór musi spisać wszystkie uwagi, załączyć zdjęcia do formularza, wydrukować, a następnie przekazać go klientowi. Jest to przynajmniej 30 minut na sporządzenie jednego dokumentu, a poza tym należy jeszcze przekazać uwagi podwykonawcom, którzy zajmą się naprawą zleconych usterek, co też wymaga odpowiedniego formularza z dokumentacją zdjęciową oraz opisem prac, które muszą zostać wykonane. Spokojnie dochodzimy już do godziny od momentu wejścia do biura budowy do delegowania jednego zadania podwykonawcy.

Jak usprawnić proces odbiorowy?

Odpowiedzią na to pytanie jest telefon oraz intuicyjna aplikacja, która pozwoli na sprawne wypełnienie protokołu odbiorowego oraz delegowanie zadań podwykonawcom automatycznie w momencie zarejestrowania usterek. Inżynier, który prowadzi odbiór nie musi już drukować karty lokalu oraz formularza odbiorowego, ponieważ ma do niego dostęp w swoim telefonie. Wszystkie karty mieszkaniowe oraz lista odbiorowa przygotowana wcześniej w postaci szablonu są gotowe do użycia w dowolnym momencie. Wszelkie niezgodności oraz odchyły od normy rejestrowane są na rysunkach, a podwykonawcy, którzy mają je naprawić są o nich powiadamiani od razu. 

Po zakończeniu odbioru protokół odbiorowy gotowy jest do wydrukowania wraz ze wszystkimi załącznikami przy pomocy dwóch kliknięć. Dzięki digitalizacji procesu odbiorowego kadra budowlana może sprawnie zarządzać procesami odbiorowymi, delegować zadania podwykonawcom oraz nadzorować postęp prac naprawczych.

Odbiory przy pomocy Hustro

W Hustro stworzyliśmy oddzielny moduł inspekcyjny, który pozwala tworzyć dowolne szablony list kontrolnych, w tym protokoły odbiorowe. Szablon przygotowany w aplikacji oprócz elementów, które należy sprawdzić daje możliwość wgrania dodatkowej dokumentacji, która usprawni odbiory. Mogą być to normy budowlane, specyfikacje techniczne czy zdjęcia poprawnie wykonanych elementów. 

Prosta forma pozwala na sprawne prowadzenie działań odbiorowych z automatycznym rejestrowaniem wszelkich usterek wraz z wysłaniem ich do odpowiednich podwykonawców. Tworzenie zgłoszenia, delegowanie go odpowiednim podwykonawcom oraz wygenerowanie protokołu odbiorowego w aplikacji Hustro zajmuje 2 minuty, dzięki czemu czas poświęcony na kwestie administracyjne związane z odbiorem jest skrócony aż o 97%!

Koszty prowadzenia inspekcji Sposób “tradycyjny” Z pomocą Hustro
Ilość odbieranych lokali 100 100
Ilość lokali do poprawy 80 80
Średnia ilość niezgodności na lokal 12 12
Czas poświęcony na zarejestrowanie jednej niegodności (liczony w minutach)  20 1
Czas poświęcony na zarejestrowanie niezgodności w jednym lokalu (liczony w minutach)  240 12
Czas poświęcony na zarejestrowanie niezgodności we wszystkich lokalach (liczony w godzinach)  320 16
Czas poświęcony na przygotowanie raportu z odbioru jednego lokalu (liczony w minutach) 45 2
Czas poświęcony na przygotowanie raportu z odbioru wszystkich lokali (liczony w godzinach) 75 3,3
Czas poświęcony na prowadzenie odbioru wszystkich lokali (liczony w godzinach) 395 19,3
Wzrost efektywności 2047%

Korzyści

1 min.

na zarejestrowanie niezgodności

2 min.

na przygotowanie raportu z odbioru

2047 % 

wzrostu efektywności

Podsumowanie

Odbiory są czasochłonnym oraz często stresującym dla kadry budowlanej procesem. Nadzorowanie prac prowadzonych w wielu lokalach jednocześnie jest dużym wyzwaniem, a kwestie administracyjne z tym związane potrafią zajmować długie godziny. Wprowadzenie na placu budowy aplikacji, która pozwala na szybkie i proste wypełnianie protokołów odbiorowych pozwala na skrócenie i uproszczenie procesu odbiorowego, dzięki czemu kadra może skupić się na kolejnych zadaniach. Proste narzędzia w rękach wyspecjalizowanej kadry dają dobre efekty i są elementem budującym konkurencyjność na rynku budowlanym.

Autor

Tomasz Jones

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST

Zapytaj o wycenę

Artykuły powiązane

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jaki jest cel monitorowania kosztów niezgodności? Czy jest sens poświęcać temu czas? Czy drobiazgowe rejestrowanie niezgodności w czymś pomoże? Odpowiedzi na te pytanie nie są oczywiste i wymagają precyzyjnego podejścia oraz określenia okoliczności, kiedy...

czytaj dalej
Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Nieszczelne okna, zakrzywienia ścian, rysy na parapetach, pęknięcia tynku… To tylko kilka z wielu usterek zgłaszanych przez klientów podczas odbiorów, czyli najintensywniejszego etapu realizacji inwestycji budowlanej. Generalni wykonawcy są w tym czasie bombardowani...

czytaj dalej
Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Wdrażanie nowych technologii w firmie jest zawsze dużym wyzwaniem. Digitalizacja procesu jest zmianą, która może być z oporem przyjęta przez zespół. Sam fakt wprowadzenia “zmiany” jest nie chętnie przyjmowany. W związku z tym, co robić, aby proces wdrożenia aplikacji...

czytaj dalej

Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Wdrażanie nowych technologii w firmie jest zawsze dużym wyzwaniem. Digitalizacja procesu jest zmianą, która może być z oporem przyjęta przez zespół. Sam fakt wprowadzenia “zmiany” jest nie chętnie przyjmowany. W związku z tym, co robić, aby proces wdrożenia aplikacji był efektywny dla wszystkich zainteresowanych?

Dostosowanie procesu

Każda branża zmienia się, ewoluuje, a co za tym idzie usprawnia procesy, które tego wymagają. Obecnie cyfryzacja procesów jest wszechobecna, widzimy te zmiany w każdym sektorze gospodarki, w każdej branży. Wprowadzane są nowe systemy i aplikacje w różnych obszarach firmy. Nie zależnie od branży czy wielkości firmy, cel jest jeden: poprawa efektywności pracy zespołu. W takim razie skoro już decydujemy się na zmiany, to chcemy, żeby odbyły się szybko i bezproblemowo. Jak to zrobić?

“Panie Tomaszu, ale jak mamy wdrożyć tą aplikację na wszystkich budowach? Nie mamy czasu się tym zająć”.

To pytanie pojawia się niemal na każdej rozmowie z naszymi klientami. Aplikacja spełnia oczekiwania, korzyści są ewidentne, ale jak sprawnie wdrożyć w nią czasem nawet ponad 100 czy 200 pracowników?

Kluczem do poprawnego wprowadzenia aplikacji do firmy jest odpowiednio dostosowany do potrzeb organizacji proces wdrożeniowy. Nasze doświadczenie pokazuje, że solidnie zaplanowany proces wdrożenia jest podstawą do osiągnięcia sukcesu. Na podstawie przeprowadzonych wdrożeń w organizacjach różnej wielkości i charakterze inwestycji wypracowaliśmy własny plan wdrożenia, który realizujemy wspólnie z Klientami. 

Dzięki indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie sprawić, że klienci nie odczuwają obciążenia związanego ze zmianą procesu. Każdy z naszych klientów jest pod opieką dedykowanego konsultanta, który prowadzi użytkowników przez proces szkoleniowy i służy pomocą przez cały okres trwania współpracy.

Jak wygląda proces wdrożeniowy?

Analityka, czyli raporty statystyczne – analiza ilościowa, której poświęcę w przyszłości osobny artykuł. Panel analityczny składający się z 10 specjalistycznych, wysoce konfigurowalnych wykresów pozwala szybko i wygodnie spojrzeć z lotu ptaka na plac budowy. Dane z tego modułu również mogą być eksportowane celem np. umieszczenia w prezentacji czy przeprowadzenia dalszych obliczeń.

ZEBRANIE WYMAGAŃ – Pierwszym krokiem jest wysłanie formularza wdrożeniowego. Jest to prosty kwestionariusz, który pozwoli nam przygotować środowisko projektowe pod każdą inwestycję. Wypełnienie takiego dokumentu zajmuje maksymalnie 30 minut. Resztą zajmiemy się już my.

KONFIGURACJA PROJEKTU W APLIKACJI – Po przygotowaniu przez nasz zespół wdrożeniowy projektu, dedykowany opiekun klienta kontaktuję się z użytkownikami i ustala termin oraz miejsce szkolenia (online lub na żywo). Gotowy projekt składa się z dostarczonej dokumentacji o odpowiedniej strukturze, unikalnych dla danej inwestycji typów zadań oraz wszystkich firm biorących udział w procesie budowlanym.

SZKOLENIE – Szkolimy zarówno zespół Generalnego Wykonawcy jak i Podwykonawców, którzy pracują na danej inwestycji. Ktoś jest nieobecny? Nic nie szkodzi. Nasz konsultant skontaktuje się z osobami, które nie mogły pojawić się na szkoleniu i umówi dodatkowy termin.

OPIEKA DEDYKOWNAEGO KONSULTANTA – Po przeprowadzeniu szkolenia użytkownicy są już gotowi do korzystania z aplikacji Hustro, ale w razie jakichkolwiek pytań, próśb czy potrzeb opiekun projektu jest zawsze do dyspozycji.

NPS

8/10

Średnia ocena świadczy o tym, że użytkownicy chętnie polecają aplikację znajomym z tej samej firmy lub innych firm.

Komentarze użytkowników:

„Aplikacja spełnia swoje zadanie, poprawiając przy tym pracę i koordynację zgłaszanych usterek na budowie. Obsługa systemu Hustro jest bardzo prosta i przyspiesza działania administracyjne”.

„Hustro upraszcza zarządzanie usterkami, szczególnie w trakcie odbiorów”.

„Hustro upraszcza moją pracę”.

Cały proces wdrożeniowy kończymy ankietą NPS  (ang. Net Promoter Score) po miesiącu użytkowania aplikacji. Jest to ankieta, która pozwala nam sprawdzić poziom zadowolenia użytkowników. Na jej podstawie jesteśmy w stanie wprowadzić poprawki i usprawnić elementy aplikacji tak, żeby spełniały faktyczne potrzeby użytkowników.

Podsumowanie

Wprowadzanie nowych technologii jest dużym wyzwaniem, dlatego bardzo ważne jest zadbanie o poprawną obsługę i wsparcie klienta w tym procesie. Kluczowe w procesie wdrożeniowym jest ułożenie jasnego i klarownego planu wdrożenia, który pomoże klientowi przygotować się do implementacji aplikacji na budowie. Dzięki przypisaniu do firmy dedykowanego konsultanta czas poświęcony na wdrożenie aplikacji jest zminimalizowany, a kadra budowlana odciążona jest z wdrażania rozwiązania na własną rękę.

Autor

Tomasz Jones

NEW BUSINESS SPECIALIST

Zapytaj o wycenę

Artykuły powiązane

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jaki jest cel monitorowania kosztów niezgodności? Czy jest sens poświęcać temu czas? Czy drobiazgowe rejestrowanie niezgodności w czymś pomoże? Odpowiedzi na te pytanie nie są oczywiste i wymagają precyzyjnego podejścia oraz określenia okoliczności, kiedy...

czytaj dalej
Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Nieszczelne okna, zakrzywienia ścian, rysy na parapetach, pęknięcia tynku… To tylko kilka z wielu usterek zgłaszanych przez klientów podczas odbiorów, czyli najintensywniejszego etapu realizacji inwestycji budowlanej. Generalni wykonawcy są w tym czasie bombardowani...

czytaj dalej
Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Wdrażanie nowych technologii w firmie jest zawsze dużym wyzwaniem. Digitalizacja procesu jest zmianą, która może być z oporem przyjęta przez zespół. Sam fakt wprowadzenia “zmiany” jest nie chętnie przyjmowany. W związku z tym, co robić, aby proces wdrożenia aplikacji...

czytaj dalej
Czy raportowanie może być prostsze?

Czy raportowanie może być prostsze?

Czy raportowanie może być prostsze?

Studiowałeś budownictwo?

Z pewnością był to inspirujący okres. Nowe znajomości, zastrzyk wiedzy, pierwsze praktyki, wejście na plac budowy… Być może budownictwo stało się nawet Twoją pasją. Co się zmieniło od tamtego momentu? Twoja kariera zawodowa nabrała rozpędu – nabywasz coraz większe doświadczenie, realizujesz kolejne projekty, bierzesz na siebie coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Czasem jednak zamiast zajmować się tym, co umiesz najlepiej, czyli budowaniem… Raportujesz.

Niestety – w projektach budowlanych jest coraz więcej pracy polegającej na przygotowaniu różnego rodzaju raportów. To smutne, że inżynierski potencjał tonie w papierach. Ale może da się z tym radzić sprawniej niż dotychczas?

Typy raportów i sposoby ich przygotowania

Po co tak naprawdę raportujemy? Cele są rozmaite. Niektóre raporty mają charakter dokumentacyjny, inne zarządczy. Jeden raport pomaga określić potrzebne działania, celem innego jest kontrola i monitoring. Dane sprawozdanie może opisać stan na dziś, ale też zmianę sytuacji w czasie. Jak się okazuje raportowanie jako proces biznesowy jest dość złożone i warto na nie spojrzeć z perspektywy:

  • procesów (jakość, BHP, środowisko),
  • typu raportu w kontekście jego formy i zawartości,
  • częstotliwości wykonywania
  • odbiorców (wewnętrzni i zewnętrzni).

Wspomniane czynniki można syntetyzować do odpowiedzi na pytania:

CO? JAK? KIEDY? DO KOGO?

Przekazany podwykonawcy raport na temat wykrytej podczas codziennego obchodu usterki jakościowej (np. pękniętej ściany) mocno się różni od zestawienia incydentów BHP z comiesięcznej inspekcji. Wariantów raportów jest wiele i prawdopodobnie ciężko by było je wszystkie wymienić, ponadto potrzeby mogą ewoluować w czasie trwania projektu. Nie znaczy to jednak, że nie da się tego obszaru zautomatyzować.

Automatyzacja w raportowaniu

Raport z pojedynczego zgłoszenia niezgodności – taki raport możemy wygenerować w postaci pliku PDF na podstawie wprowadzonych informacji. Jak to zrobić?

Wchodzimy na ekran podglądu zgłoszenia, w prawym górnym rogu wybieramy opcje “Eksportuj do PDF”, następnie klikamy “Pobierz”. Plik zostanie zapisany na dysku naszego komputera.

Raport zbiorczy z listy zgłoszeń w układzie tabelarycznym – tego typu raport jest dobrym punktem wyjścia do dalszej obróbki danych dla potrzeb wewnętrznych. Jak go przygotować?

Przechodzimy na listę zgłoszeń, za pomocą filtrów wybieramy zgłoszenia, które nas interesują i klikamy opcję “Eksportuj do XLS”. Wszystkie wybrane zgłoszenia zostaną zapisane w postaci arkusza Excel.

Raport zbiorczy z listy zgłoszeń prezentujący lokalizację – ten raport jest najczęściej wysyłany do podwykonawców, gdzie ważna jest czytelna komunikacja usterki jakościowej. Ten raport możemy przygotować podobnie jak poprzedni. Przechodzimy na listę zgłoszeń i za pomocą filtrów lub wyszukiwania wyświetlamy te zgłoszenia, które nas interesują. Wówczas klikamy opcję “Wyślij raport PDF” (jest ona aktywna, gdy wyświetlonych jest maksymalnie 100 zgłoszeń – celem jest ograniczenie wielkości pojedynczego pliku).

Ten typ raportu możemy od razu wysłać z poziomu aplikacji. Wystarczy wybrać użytkowników z listy lub wpisać adresy email ręcznie, jeżeli adresat raportu nie posiada konta w systemie Hustro – w ciągu kilku minut adresaci otrzymają wiadomość z bezpiecznym linkiem do pliku pdf. Raport ma bardzo szerokie zastosowanie.

Analityka, czyli raporty statystyczne – analiza ilościowa, której poświęcę w przyszłości osobny artykuł. Panel analityczny składający się z 10 specjalistycznych, wysoce konfigurowalnych wykresów pozwala szybko i wygodnie spojrzeć z lotu ptaka na plac budowy. Dane z tego modułu również mogą być eksportowane celem np. umieszczenia w prezentacji czy przeprowadzenia dalszych obliczeń.

Wszystkie wspomniane typy raportów są dostępne za pomocą 1-3 kliknięć, a samo przygotowanie konkretnego raportu nie zajmuje więcej niż 60 sekund.

Ile poświęcamy czasu na raportowanie?

Raportowanie jest złożone, czasochłonne i zwykle konieczne. W związku z tym warto zadać sobie pytanie, ile poświęcamy na to czasu? Trudno jest dokładnie ustalić, ile to godzin, bo każda firma ma zróżnicowane zasady i wymagania.

Koszty prowadzenia inspekcji Sposób “tradycyjny” Z pomocą Hustro
Przygotowanie raportu tygodniowego zbiorczego (liczony w minutach) 240 1
Ilość raportów w miesiącu 4 4
Czas poświęcony na przygotowanie raportów 960 4
Całkowity czas pracy pracownika (liczony w godzinach) 24 0,1
Stawka godzinowa inspektora (zł) 65,00 zł 65,00 zł
Koszt całkowity koszt 1528,00 zł 6,50 zł
Wzrost efektywności 23 500%

Tabelka pokazuje symulację dla zaledwie jednego przykładowego typu raportu. Tych raportów jest zdecydowanie więcej. Jednak już na tym prostym przykładzie widać, że poziom oszczędność czasu i wzrost efektywność jest bardzo wysoki.

Podsumowanie

Bywa, że zadania dot. raportowania zajmują nam coraz więcej czasu i w końcu wypełniają większość dnia. Taka sytuacja jest niepokojąca i prowadzi do uzasadnionej frustracji. Im dłużej w naszej organizacji trwa taki stan, tym więcej procesów biznesowych w jego wyniku powstaje lub się utrwala, narasta liczba interesariuszy a odwrócenie tego trendu staje się coraz trudniejsze i kosztowne.

Odpowiedź na pytanie zadane w tytule brzmi twierdząco. Tak, dzięki stosowaniu odpowiednich narzędzi raportowanie może być prostsze i szybsze. Mam nadzieję, że znajdziesz czas na refleksję w zespole, co warto usprawnić w obszarze raportowania.

A może masz własne przemyślenia w tym obszarze? Zapraszamy do dyskusji a także do bezpośredniego kontaktu z nami.

Korzyści

1521 zł

niższy koszt przygotowania raportu

23 500%

wzrost efektywności

Autor

Andrzej Bogatko

CO-FOUNDER. DESIGNER

Zapytaj o wycenę

Artykuły powiązane

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jaki jest cel monitorowania kosztów niezgodności? Czy jest sens poświęcać temu czas? Czy drobiazgowe rejestrowanie niezgodności w czymś pomoże? Odpowiedzi na te pytanie nie są oczywiste i wymagają precyzyjnego podejścia oraz określenia okoliczności, kiedy...

czytaj dalej
Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Nieszczelne okna, zakrzywienia ścian, rysy na parapetach, pęknięcia tynku… To tylko kilka z wielu usterek zgłaszanych przez klientów podczas odbiorów, czyli najintensywniejszego etapu realizacji inwestycji budowlanej. Generalni wykonawcy są w tym czasie bombardowani...

czytaj dalej
Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Wdrażanie nowych technologii w firmie jest zawsze dużym wyzwaniem. Digitalizacja procesu jest zmianą, która może być z oporem przyjęta przez zespół. Sam fakt wprowadzenia “zmiany” jest nie chętnie przyjmowany. W związku z tym, co robić, aby proces wdrożenia aplikacji...

czytaj dalej

Proste i efektywne narzędzia na placu budowy

Proste i efektywne narzędzia na placu budowy

Proste i efektywne narzędzia na placu budowy

To naturalne, że w natłoku pracy, zadań i informacji wybieramy najprostsze znane nam rozwiązania, które nie będą wymagały od nas nadmiernego wysiłku. Tak działa nasz mózg, który nie lubi się przemęczać i szuka dróg na skróty. Jak przekuć ten naturalny model myślenia w skuteczne działanie na placu budowy?

Aplikacja jak scyzoryk?

Najczęściej sięgamy po znane nam rozwiązania, które nie zaskakują nas swoim działaniem i są po prostu przewidywalne. Znaczenie ma też poręczność i podręczność. Odpowiednie narzędzie winno być dostosowane do kształtu ręki (czyli być wygodne w użyciu) i znajdować się pod ręką. Jeśli te dwa aspekty są spełnione to jesteśmy w stanie “machnąć ręką” na pozostałe niedoskonałości i wady.

Powyżej wymienione cechy charakteryzują narzędzie wielofunkcyjne (multitool), które zdobyły swoją popularność jako niezbędniki. Multitoola warto mieć w aucie, w domu czy podczas biwaku. Funkcjonalność tego prostego narzędzia decyduje o jego użyteczności w niemal każdych warunkach.

Koncepcja multitoola towarzyszyła nam podczas projektowania aplikacji mobilnej Hustro. Dlaczego? Byliśmy przekonani, że inżynierowie i kierownicy budowy potrzebują prostego i jednocześnie niezawodnego narzędzia, sprawdzającego się bez dostępu do sieci, szybko działającego na starszych telefonach z niższej półki.

Jakie funkcje mamy pod ręką?

Popatrzmy na podstawową funkcję, jaką jest rejestrowanie niezgodności. Aby efektywnie opisać niezgodność wystarczą nam trzy informacje:

  • opis na czym polega niezgodność
  • zdjęcie lub film dokumentujący stan niezgodności w momencie wykrycia
  • określenie lokalizacji – punkt na rysunku

Ta czynność zajmuje około 30-60 sekund i zgłoszenie niezgodności jest gotowe. Używanie tych 3 niezwykle prostych, ale wartościowych funkcji realnie wpływa na komunikację pomiędzy zespołem generalnego wykonawcy a podwykonawcami.

A co jeśli chcielibyśmy dodać wcześniej zarejestrowane niezgodności? Żaden problem. Wystarczy, że wybierzemy funkcję “Dodaj z galerii” i wybierzemy odpowiednie zdjęcia. Co w przypadku małych elementów, które trudno zauważyć na zdjęciu? W takiej sytuacji warto używać funkcji zakreślania, dzięki której możemy zwrócić uwagę odbiorcy na ważne elementy.

Jak przekazać informacje?

Zgłosić niezgodność to jedno, ale jak ją skutecznie zakomunikować i później wyegzekwować?

Wystarczy za pomocą filtrów wybrać z listy zgłoszenia, które nas interesują. To mogą być niezgodności związane z danym typem prac albo podwykonawcą, albo zarejestrowane w danym miejscu na placu budowy. Wybrane zgłoszenia możemy wysłać emailem w formie zwięzłego raportu PDF, w tym do użytkowników niemających dostępu do systemu Hustro.

Taki raport może służyć jako lista usterek do weryfikacji, dokumentacja dla podwykonawcy lub dokument wewnętrzny dla zespołu generalnego wykonawcy.

Jak liczyć efektywność/skuteczność tych narzędzi?

Posłużę się przykładem jednego z klientów Hustro, generalnego wykonawcy specjalizującego się w budownictwie kubaturowym, który realizuje projekt osiedla. W ramach pilotażowego wdrożenia aplikacji na przestrzeni 6 miesięcy zespół zarejestrował 2658 niezgodności jakościowych. Warto zaznaczyć, że aplikacja jest używana podczas prac budowlanych i instalacyjnych oraz odbiorów poszczególnych lokali/mieszkań.

Koszty prowadzenia inspekcji Sposób “tradycyjny” Z pomocą Hustro
Ilość zgłoszeń 2658 2658
Czas rejestracji zgłoszenia 20 min. 1 min.
Razem 892 godz. 45 godz.
Stawka godzinowa inżyniera 65,00 zł 65,00 zł
Koszt pracy inżyniera 57 980,00 zł 2925,00 zł

Podsumowanie

Na podstawie powyższego wyliczenia można stwierdzić, że w samym procesie rejestrowania niezgodności jest okazja do znalezienia znaczących oszczędności. Dla uproszczenia i jednocześnie skupienia się na najważniejszych funkcjach pominąłem raportowanie, która też znacząco podnosi efektywność. Opisany przykład pokazuje, że proste narzędzia potrafią dawać naprawdę duży efekt.

Korzyści

20x

mniej czasu poświęconego na rejestrowanie zgłoszenia

1882%

niższe koszty pracy kadry inżynierskiej

Autor

Andrzej Bogatko

CO-FOUNDER. DESIGNER

Zapytaj o wycenę

Artykuły powiązane

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jaki jest cel monitorowania kosztów niezgodności? Czy jest sens poświęcać temu czas? Czy drobiazgowe rejestrowanie niezgodności w czymś pomoże? Odpowiedzi na te pytanie nie są oczywiste i wymagają precyzyjnego podejścia oraz określenia okoliczności, kiedy...

czytaj dalej
Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Nieszczelne okna, zakrzywienia ścian, rysy na parapetach, pęknięcia tynku… To tylko kilka z wielu usterek zgłaszanych przez klientów podczas odbiorów, czyli najintensywniejszego etapu realizacji inwestycji budowlanej. Generalni wykonawcy są w tym czasie bombardowani...

czytaj dalej
Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Wdrażanie nowych technologii w firmie jest zawsze dużym wyzwaniem. Digitalizacja procesu jest zmianą, która może być z oporem przyjęta przez zespół. Sam fakt wprowadzenia “zmiany” jest nie chętnie przyjmowany. W związku z tym, co robić, aby proces wdrożenia aplikacji...

czytaj dalej

Co to jest cyfrowy plac budowy?

Co to jest cyfrowy plac budowy?

Co to jest cyfrowy plac budowy?

Dynamika rozwoju budownictwa jest imponująca. Budujemy coraz więcej, a projekty są coraz bardziej skomplikowane. Utrzymanie tej dynamiki przy ograniczonym dostępie do wykwalifikowanych inżynierów, specjalistów oraz pracowników fizycznych może być dużym wyzwaniem dla sektora budowlanego. Co można z tym zrobić?

W czym problem

Zatrudnienie pracowników z zagranicy, którzy są w stanie sprawnie pracować na polskich budowach jest sporym przedsięwzięciem, a efekty tego działania będzie można ocenić dopiero za kilka kwartałów. Z drugiej strony wyszkolenie młodych absolwentów politechniki również może wymagać sporo czasu. W artykule Jak efektywnie przeprowadzić inspekcje? podaję pomysł, jak można ten proces przyśpieszyć, jednak wymaga to lepszej organizacji dokumentów. Pozyskanie nowych ludzi do branży to nie jest “bułka z masłem” – może warto poszukać mniej oczywistych rozwiązań?

Zastanówmy się z jakimi wyzwaniami mierzy się zespół kierownika budowy. W rozmowach branżowych często przewija się problem dużej ilości zadań i sytuacji, którymi trzeba zarządzić, a wszechobecny chaos w tym nie pomaga.

Dużo się dzieje. Zespół pracujący na placu budowy wykonuje różne zadania, które generują pytania, problemy oraz usterki, które ciężko przewidzieć. Nie dość, że jest tego dużo, to jeszcze rozrzucone w różnych miejscach. Część zgłoszeń jest spisana w notesie, inne przybrały już formę cyfrową i są w postaci plików Word lub Excel wysłanych mailowo, jeszcze inne utrwalone zostały jako wiadomości SMS czy w komunikatorze What’sUp, bo tak szybciej. Brzmi znajomo?

Photo by Burst 

Brak narzędzi?

Charakterystyka wspomnianych narzędzi komunikacyjnych jest taka, że trzeba między nimi przełączać i o nich pamiętać. Żadne z tych narzędzi nie zostało stworzone do zarządzania zadaniami i usterkami pojawiającymi się podczas budowy. Trzeba powiedzieć jasno, że w takich warunkach trudno jest efektywnie pracować i podejmować dobre decyzje.

A co gdyby zespół budowlany korzystał z rozwiązań skrojonych pod specyfikę pracy na placu budowy, które mają rzeczywisty wpływ na sprawność wykonywanych zadań? Czy jest narzędzie, które łączy prostotę notatnika, szybkość komunikatora i kompleksowość pakietu Microsoft w jednym?

Cyfrowy plac budowy?

Idea cyfrowego placu budowy nie jest nowa, ale dopiero dzisiaj nabiera znaczenia, kiedy cyfryzacja branży budowlanej wydaje się w kontekście zachodzących na rynku pracy zmian konieczna.

Cyfrowy plac budowy to zestaw narzędzi, które ułatwiają pracę i dają nowe możliwości, tak jak prawie 200 lat temu koparki. Dziś prowadzenie prac ziemnych trudno sobie wyobrazić bez nich. Kto by pomyślał, żeby kopać łopatą? Ile osób jest potrzebnych, aby w tym samym czasie osiągnąć ten sam efekt co koparka? To nawiązanie do maszyn budowlanych może być zabawne, ale proces zarządzania kadrą budowlaną zmienia się równie dynamicznie, co zaplecze techniczne budowy. Plac budowy potrzebuje nowoczesnych narzędzi cyfrowych, aby móc utrzymać dynamikę i efektywność na najwyższym poziomie.

Ktoś może zapytać: “Czy to będzie kolejna rewolucja”? Ta rewolucja już trwa i będzie się dalej rozwijać. Pytanie, czy z niej skorzystasz, aby osiągnąć przewagę nad konkurencją?

Photo by Jamar Penny on Unsplash

Jakie mamy narzędzia?

Zwróćmy uwagę na kilka prostych narzędzi, które usprawniają pracę kadry budowlanej.

Zarządzanie niezgodnościami – zgłaszanie, monitorowanie i usuwanie niezgodności. Dostępność do informacji z każdego urządzenia. Ponadto aplikacja pozwala na szybkie przygotowanie i wysłanie raportu nawet z telefonu, szczegółowo omawiam ten temat w artykule Czy raportowanie może być prostsze?

Tworzenie szablonów inspekcji jako narzędzie uspójniające sposób prowadzenia inspekcji, ale też dokumentów firmowych, dokładnie to omówiłem w ramach Jak efektywnie przeprowadzić inspekcje?

Prowadzenie inspekcji czyli jedno z podstawowych narzędzi zarządczych na placu budowy. Moim zdaniem mocno niedoceniony obszar do cyfryzacji i jednocześnie automatyzacji, więcej na ten temat w artykule: Jak zarządzać procesami BHP?

Analityka to “wisienka na torcie” cyfrowego placu budowy. Dostęp do danych na bieżąco, bez zbędnego “klepania” raportów, proszenia i czekania na dane. Rozwinę ten temat w kolejnych artykułach.

Czy to wszystko?

Wszystkie przedstawione narzędzia pracują jak koparki na placach budowy, odciążając ludzi, dając im nowe możliwości i gotowość na nowe wyzwania.

Powyższy artykuł będzie na bieżąco aktualizowany, pokazując potencjał cyfrowego placu budowy.

Autor

Andrzej Bogatko

CO-FOUNDER. DESIGNER

Zapytaj o wycenę

Artykuły powiązane

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jak monitorować koszty niezgodności?

Jaki jest cel monitorowania kosztów niezgodności? Czy jest sens poświęcać temu czas? Czy drobiazgowe rejestrowanie niezgodności w czymś pomoże? Odpowiedzi na te pytanie nie są oczywiste i wymagają precyzyjnego podejścia oraz określenia okoliczności, kiedy...

czytaj dalej
Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Odbiór lokalu – jak przeprowadzić go sprawniej?

Nieszczelne okna, zakrzywienia ścian, rysy na parapetach, pęknięcia tynku… To tylko kilka z wielu usterek zgłaszanych przez klientów podczas odbiorów, czyli najintensywniejszego etapu realizacji inwestycji budowlanej. Generalni wykonawcy są w tym czasie bombardowani...

czytaj dalej
Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Jak wdrożyć aplikacje na placu budowy?

Wdrażanie nowych technologii w firmie jest zawsze dużym wyzwaniem. Digitalizacja procesu jest zmianą, która może być z oporem przyjęta przez zespół. Sam fakt wprowadzenia “zmiany” jest nie chętnie przyjmowany. W związku z tym, co robić, aby proces wdrożenia aplikacji...

czytaj dalej