Bariery procesowe w cyfryzacji budownictwa

Organizacja budowy to zadanie o podobnym stopniu skomplikowania co zarządzanie firmą. W obu przypadkach kluczowym wyzwaniem jest koordynacja działań wielu osób, podwykonawców i decydentów, często współpracujących po raz pierwszy. W celu usprawnienia zarządzania projektami, firmy budowlane wprowadzają zasady raportowania i komunikacji, które pozwalają efektywniej zarządzać zbiorowymi projektami. Jednakże, wdrażanie nowych procesów i narzędzi może być trudne w kontekście napiętych harmonogramów realizacyjnych.

Jak uniknąć utraty kontroli nad projektem

Jak bowiem podejść do usprawnień? Jak je testować nie ryzykując utraty kontroli nad projektem lub ich grupą? Największym błędem, jednocześnie dosyć częstym jest strategia zakładająca testowanie usprawnień jednocześnie zachowując poprzednie procedury czy narzędzia. Doskonałym przykładem jest wprowadzenie nowego systemu raportowania usterek na budowie wyznaczonej do testów przy jednoczesnym nakazie zachowania starej metody raportowania. Z perspektywy decydenta był to zrozumiały krok ograniczający ryzyko np. utraty danych. Z perspektywy zespołu realizacyjnego było to niepotrzebne dublowanie pracy.

Nigdy nie spotkałem się z pozytywnym zakończeniem takiej próby wdrożenia usprawnień procesowych czy nowego narzędzia. Zespół realizacyjny zmuszony do podwójnej pracy zazwyczaj wybiera bezpieczniejsze rozwiązanie i skupia się na dawnych metodach traktując usprawnienie jako ciekawostkę.

Jasny proces podejmowania decyzji

Jak zatem wdrażać usprawnienia ograniczając ryzyko niepowodzeń czy utraty kontroli nad projektem Rozwiązaniem, które zaobserwowałem w firmach skutecznie wdrażających innowacje czy usprawnienia jest wdrożenie jasnego procesu podejmowania decyzji. Zazwyczaj składa się on z następujących kroków: analiza problemu, analiza rozwiązania, testy rozwiązania na fikcyjnych danych, wybór projektu testowego, wdrożenie usprawnienia przy wyłączeniu poprzedniego rozwiązania czy procedury, zebranie wniosków i decyzja o rozszerzeniu usprawnienia lub o rezygnacji. 

W takim przypadku duży nacisk kładziony jest na analizę problemu i rozwiązania co pozwalało na bezpieczne przetestowanie usprawnienia bez np. ryzyka utraty danych. Ważna była też jasna komunikacja celów oraz weryfikacja rezultatów wśród zespołów realizacyjnych.

Zarządzanie niezgodnościami w okresie rękojmi

Podsumowanie

Aby skutecznie wdrażać usprawnienia, kluczowe jest wprowadzenie jasnego procesu podejmowania decyzji. Ten proces obejmuje analizę problemu i potencjalnych rozwiązań, testowanie na fikcyjnych danych, wybór projektu testowego, wdrożenie usprawnienia przy jednoczesnym wyłączeniu poprzednich procedur, zebranie wniosków i podejmowanie decyzji o ewentualnym rozszerzeniu usprawnienia. W ten sposób możliwe jest ograniczenie ryzyka niepowodzeń i utraty kontroli nad projektem, przy jednoczesnym skupieniu się na jasnych celach i efektywnej komunikacji wśród zespołów realizacyjnych.

Autor

Ernest Szydelski

PREZES ZARZĄDU

Zapytaj o wycenę

Artykuły powiązane

Jak zoptymalizować odbiór lokatorski?

Jak zoptymalizować odbiór lokatorski?

Proces odbioru lokatorskiego jest kluczowym etapem w realizacji inwestycji mieszkaniowej. Jest to ostatnia prosta do zakończenia realizacji i przekazania inwestycji. W branży panuje przekonanie, że jest to bardzo intensywny i żmudny etap, związany również z dużo...

czytaj dalej

ROZWIĄZANIA DLA

Aplikacja dla generalnych wykonawców

Aplikacja dla nadzoru inwestorskiego

Aplikacja dla firm instalacyjnych i inżynierskich

Aplikacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości

MODUŁY

Obserwacje, usterki i incydenty

Odbiory, inspekcje i obchody

Analityka i raportowanie

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie BHP

Zarządzanie dokumentacją

ZAKUP

Umów się na prezentacje

Cennik

WSPARCIE

Wiedza

Pomoc

Zaloguj się

O NAS

Firma

Referencje

Ludzie

Kariera

Kontakt

Unia Europejska

Polityka prywatności